راهنمای استفاده از کد تخفیف در زعفرانت :

برای استفاده از کد تخفیف، کالای مورد نظر خود را انتخاب کرده و به سبد خرید خود اضافه نمایید. سپس بعد از اتمامِ خرید از فروشگاه، وارد سبد خرید خود شوید و در قسمت مربوطه، کد تخفیف خود را وارد نموده و روی گزینه ثبت کلیک کنید. در همان لحظه مشاهده خواهید کرد که مبلغ کد تخفیف از مبلغ نهایی سفارش شما کسر خواهد شد.

 

– توجه کنید در هنگام ورود کد تخفیف از صحت ورود کد اطمینان حاصل نمایید.

– کدهای تخفیف فقط برای یک بار قابل استفاده می باشند.

– کدهای تخفیف منحصر به هر مشتری می باشند.

– در هر سبد خرید فقط یک کد تخفیف قابل استفاده بوده و امکان ترکیب دو یا چند کد با همدیگر وجود ندارد.

– مبلغ کد تخفیف از مبلغ قابل پرداخت سبد خرید شما کسر خواهد شد.

– هر کد تخفیف دارای یک مبلغِ حداقلِ خرید می‌باشد که شما ملزم به رعایت آن هستید.